STRATEGIC PORTFOLIO MANAGEMENT

Heb jij een roadmap uitgezet om jouw strategische doelen te bereiken?
Heb je inzicht op de onderlinge relatie tussen de projecten en bijdrage ervan aan de strategische doelen?
Ken jij alle bijdragen van al jouw projecten op de uitgezette strategie en kun je ieder gewenst moment zien of alle projecten die bijdrage leveren?
Heb je enige idee wat de gevolgen zijn als een van de vele projecten uitloopt in tijd, geld of andere resources en wat dat betekent voor de roadmap?

Ovidius helpt jouw organisatie SMART te maken. Wij zorgen ervoor dat jouw roadmap en strategie in balans zijn en je realtime inzicht hebt of je nog op koers ligt. Zodat je eenvoudig bij iedere beslissing die je moet nemen de gevolgen op jouw uitgezette strategie en roadmap gekwantificeerd kan overzien.

In drie tot zes maanden doorlooptijd brengen wij inzicht in jouw organisatie en borgen wij processen, ondersteund door onze zelf ontwikkelde tools en hulpmiddelen. Hierdoor ben je met jouw organisatie in staat op iedere vraag die zich voordoet, een weloverwogen antwoord te geven en passende beslissingen te nemen die de uitgezette koers ondersteunen.

Jij en je eigen mensen staan aan het roer van jouw onderneming met Ovidius als faciliterende en motiverende factor op de achtergrond. Hierdoor wordt de organisatie transparanter, de kwaliteit stijgt, verantwoordelijkheden worden opgepakt en de cultuur krijgt een boost.